Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

06 november 2010

Onderzoeker legt link tussen gameverslaving en agressief gedrag

Overmatig gamen leidt tot verdere vereenzaming van jongeren die zich toch al eenzaam voelen. Als aan overmatig gamen psychosociale problemen ten grondslag liggen, kan het name bij jongens die moeten minderen of stoppen leiden tot agressief gedrag. Het maakt daarbij niet uit of er gewelddadige of niet-gewelddadige games worden gespeeld.

Het zijn enkele conclusies uit een onderzoek van Jeroen Lemmens van de Universiteit van Amsterdam naar gameverslaving. Lemmens promoveert op zijn onderzoek op 9 november.

Lemmens deed zijn onderzoek onder 851 Nederlandse adolescenten. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat gamen bij een kwetsbare groep van jongeren gebruikt wordt om negatieve gevoelens te onderdrukken. In de praktijk blijkt deze strategie averechts te werken. Het probleem wordt niet aangepakt en de kwaliteit van de relaties verslechtert alleen maar. Lemmens laat hiermee zien dat eenzaamheid niet alleen leidt tot gameverslaving, maar dat het ook andersom werkt en dat gameverslaving zorgt voor een verdere toename van eenzaamheid.

Over de relatie met agressie stelt Lemmens het volgende. "Als ouders pogingen ondernemen om het buitensporige gamegedrag te stoppen, kunnen ontwenningsverschijnselen (die voortkomen uit onthouding na langdurig gebruik) leiden tot prikkelbaarheid en agressief gedrag. Dit kan ertoe leiden dat deze jongeren agressief gedrag vertonen in situaties waarin zij niet kunnen spelen, bijvoorbeeld op school of thuis wanneer ouders de speeltijd inperken."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten