Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

26 januari 2011

Onderzoek ‘Gamen onder Controle’

Maria Haagsma doet momenteel promotieonderzoek naar (problematisch) gamegedrag onder jongeren bij de Universiteit Twente (IBR Research Institute of Social Sciences and Technology)

Het doel van het project is om meer inzicht te krijgen in (problematisch) gamegedrag onder jongeren. Door te onderzoeken welke factoren bijdragen aan deze problematiek en wat de gevolgen hiervan zijn, kunnen we een beeld vormen van welke groep jongeren risico loopt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar psychosociaal welzijn, sociale cognities en de rol van de ouders. Er lopen een aantal onderzoeken binnen dit project, waaronder een cohort onderzoek onder jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. In dit onderzoek vindt tweemaal een meting plaats in een jaar tijd. Deze populatie wordt via scholen geworven.

De Universiteit Twente heeft in samenwerking met Brijder Verslavingszorg een online preventieprogramma ontwikkeld, genaamd ‘Gamen onder Controle’. Dit programma is gericht op jongeren tussen de 16 en 20 jaar die videogames spelen en meer inzicht willen verkrijgen in hun eigen gamegedrag. Doelen van de training zijn; inzicht krijgen in eigen (excessief) gamegedrag; een grotere zelfcontrole ontwikkelen ten aanzien van gamegedrag; en een verlaging van het risico op psychosociale problemen als gevolg van excessief gamegedrag. Dit programma bestaat uit een training van ongeveer 4 weken die de jongeren thuis via het internet volgen. Deelnemers krijgen online begeleiding van een coach. De training kan zowel ingezet worden als geïndiceerde preventie en als vroege interventie. In het voorjaar van 2011 worden de effecten van de pilotversie van het programma geëvalueerd in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

Voor dit onderzoek zoekt Haagsma nog deelnemers. Als je geïnteresseerd bent in deelname, of iemand kent die mee zou willen doen kan je meer informatie opvragen door een email te sturen naar: m.c.haagsma@utwente.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten