Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

26 november 2010

TGS failliet

TGS (The Game Syndicate), het Rotterdamse bedrijf dat onder andere bibliotheken ondersteunde bij het invoeren van games in hun collectie, is failliet. Het faillissement is op 16 november uitgesproken.

Veel Nederlandse bibliotheken maakten gebruik van het bedrijf dat onder andere licenties regelde, recensieteksten schreef en de Game Case leverde, een verrijdbare kast waarin gameconsoles en beeldschermen zijn ingebouwd.

Het bericht kwam aan de vooravond van de Week van de Mediawijsheid 2010.

23 november 2010

Beter Gamen start LinkedIn groep 'Internet/gamen en autisme'

Gaan kinderen/jongeren met autisme anders om met het internet en video games? Vraagt dat om andere accenten in de begeleiding en opvoeding? Maar ook: kunnen we games en het internet ook juist gebruiken in de begeleiding en opvoeding van kinderen/jongeren met autisme, bijvoorbeeld als leermiddel? Die vragen staan centraal in onze nieuwe LinkedIn-discussiegroep Autisme en gamen/internet.

Als auteurs van het boek 'It's all in the games' zijn we het afgelopen jaar bij lezingen en presentaties regelmatig in contact komen met ouders en professionals die de link leggen tussen bepaalde vormen van gamegedrag en autisme. Tegelijkertijd blijkt dat over deze link nog bijna niets is gepubliceerd.

We zijn ons daarom aan het verdiepen in het thema, onder andere door het uitvoeren van enquêtes en interviews met jonge gamers met autisme, hun ouders, professionele begeleiders en deskundigen. Volgend jaar verschijnt een boek waarin we onze conclusies en ideeën zullen beschrijven.

22 november 2010

Onderzoek naar behandeling autisme met games

De Universiteit van Amsterdam doet momenteel onderzoek naar een nieuwe behandeling voor kinderen van 8-13 jaar met autisme, Asperger of PDD-NOS. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van een game. De hoofdpersoon in de game loopt rond in een virtuele wereld en kan uitvindingen doen om andere mensen te helpen.

De game is een nieuwe vorm van de zogenaamde 'Executieve Functietraining' (EF). De makers denken dat het kind via het spel om kan leren gaan met het veranderingen in situaties of plannen, tijdbesef, onthouden en informatieverwerking. Het wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om te bekijken of kinderen met ASS inderdaad baat hebben bij deze training.

Deelnemers aan het onderzoek spelen gedurende zes weken 4 tot 5 keer per week op een laptop van de universiteit. In het computerspel zijn 3 verschillende trainingen gestopt die de onderzoekers met elkaar willen vergelijken.

Voor het onderzoek zoekt de universiteit nog jongens en meisjes tussen 8 en 13 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. Klik hier voor meer informatie.

14 november 2010

Meer begrip tussen ouders en gamende jongeren

"Ik denk dat het inderdaad goed is om met je kinderen er over te praten. En je moet ze juist ook niet te vrij laten. Ik probeer het broertje van m'n vriendin ook een beetje te beschermen. Zo wil hij graag GTA spelen, maar ik vind dat op zijn leeftijd te ver gaan. Dus heb dat ook tegen zijn ouders gezegd." Dat zegt Romar in een van de eerste reacties op een artikel dat we schreven voor de gamewebsite Gamecloud.nl, over de vraag hoe we meer begrip kunnen kweken tussen ouders en hun gamende kind.

13 november 2010

‘Joystick junkies’, een Belgisch onderzoek over gameverslaving

Christoph Desmet is student van de universiteit Gent en heeft zijn ‘Masterproef Communicatiewetenschappen’ gedaan over gameverslaving. In een kwalitatief onderzoek heeft hij verschillende betrokkenen uit verschillende sectoren gevraagd naar hun kijk op gameverslaving. Desmet eindigt zijn onderzoek met een aantal conclusies. Ouders en gamers zouden beter geïnformeerd moeten worden over alle aspecten van computer- en videogames en ouders moeten meer de dialoog voeren met hun kinderen over gamen. Een probleem hierbij is dat er in België een organisatie ontbreekt die hier de verantwoordelijkheid voor heeft en zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp. Het nog op te richten Kenniscentrum Mediawijsheid en de VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen) zouden hier in aanmerking voor moeten komen.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen in een verkorte versie van de Masterproef.

Gamers gaan politie helpen

Een spelletje spelen en 'en passant' een misdrijf oplossen? Als het aan politiekorps Noord- en Oost Gelderland gaat dat snel gebeuren. Het korps laat een 'social game' ontwikkelen, dat gespeeld kan worden op sociale netwerken als Facebook. Het wordt een variant op het snel in populariteit groeiende Farmville-genre. Het spel moet over een jaar klaar zijn. Dat meldt NOS Headlines.

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van crowdsourcing. Hierbij wordt het publiek ingezet voor onderzoek en het verzamelen van informatie. In het politiespel wordt informatie uit actuele politiezaken verwerkt, waarna spelers tot oplossingen komen door verschillende scenario's uit te proberen. Ook kunnen ze hun kennis inbrengen, bijvoorbeeld over de locatie waar het misdrijf plaatsvond.

De ontwikkeling van het spel wordt gefinancierd door de landelijke projectgroep Cybercrime.

11 november 2010

Onderzoek naar gamegedrag van jongeren bij Brijder

Medewerkers van Brijder Verslavingszorg, afdeling Jeugd en de Universiteit Twente volgen sinds 1 november vijftig jongeren tussen 14 en 20 jaar in hun gamegedrag in het kader van een gezamenlijk onderzoek naar problematisch omgaan met gamen door jongeren. De jongeren doen mee aan een online preventieprogramma, dat overmatig gamen en de negatieve consequenties daarvan voor het welzijn van jongeren moet voorkomen. Het onderzoek is bedoeld om de effecten van het programma te evalueren.

Kern van het preventieprogramma is de jongere door een online training meer inzicht te geven in het eigen gamegedrag en om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van een grotere mate van zelfcontrole. Ze houden daartoe een dagboek bij en maken een zogenaamd moodboard rond de vraag: "Hoe ziet je leven er nu uit, hoe zie je je toekomst en in hoeverre staat het gamen de toekomstplannen in de weg?" Ook maken de jonge gamers een voor- en nadelenbalans op en krijgen ze inzicht in situaties, gevoelens en gedachten die kunnen leiden tot overmatig gamen. Zij worden in deze fase online begeleid door een hulpverlener. De verwachting is dat het programma jongeren bewust maakt en zo mogelijk motiveert om iets te veranderen.

Dutch Game Awards 2010

De games Houthoff Buruma: The Game, Mijn naam is haas en Vogels! zijn genomineerd voor de Dutch Game Awards 2010 in de categorie 'serious games'. De Dutch game Awards worden op donderdag 18 november uitgereikt tijdens het Control Industry Dinner. In totaal zijn er twaalf categorieën met elk drie games die door een deskundige jury worden beoordeeld.

De prijsuitreiking is onderdeel van het congres Game In The City, dat vooral bedoeld is voor professionals in de gaming-industrie. Het congres vindt plaats in Amersfoort. De eerste dag biedt een programma met sprekers, tijdens de tweede dag van het congres worden masterclasses georganiseerd.

07 november 2010

Tip: de Mijn Kind Online MediadoosBoeken, spellen, tijdschriften... scholen hebben nu de mogelijkheid in één keer een aantrekkelijk pakket rond mediawijsheid te bestellen bij Mijn Kind Online.

Het pakket omvat onder andere het Handboek Mediawijsheid, het boek Gamemaker4you met op cd-rom het spel GameMaker, het SMS-bordspel en het Internet-kwartetspel en ons boek 'It’s all in the games'. Verder zitten er lesbrieven in de doos en brochures over het web voor kinderen, Hyves, online video, mobiele telefoon en verliefdheid en internet. Het pakket kost 100 euro (exclusief 2,50 euro verzendkosten).

Voor een overzicht van de volledige inhoud en bestelinformatie, klik hier.

06 november 2010

Onderzoeker legt link tussen gameverslaving en agressief gedrag

Overmatig gamen leidt tot verdere vereenzaming van jongeren die zich toch al eenzaam voelen. Als aan overmatig gamen psychosociale problemen ten grondslag liggen, kan het name bij jongens die moeten minderen of stoppen leiden tot agressief gedrag. Het maakt daarbij niet uit of er gewelddadige of niet-gewelddadige games worden gespeeld.

Het zijn enkele conclusies uit een onderzoek van Jeroen Lemmens van de Universiteit van Amsterdam naar gameverslaving. Lemmens promoveert op zijn onderzoek op 9 november.

Lemmens deed zijn onderzoek onder 851 Nederlandse adolescenten. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat gamen bij een kwetsbare groep van jongeren gebruikt wordt om negatieve gevoelens te onderdrukken. In de praktijk blijkt deze strategie averechts te werken. Het probleem wordt niet aangepakt en de kwaliteit van de relaties verslechtert alleen maar. Lemmens laat hiermee zien dat eenzaamheid niet alleen leidt tot gameverslaving, maar dat het ook andersom werkt en dat gameverslaving zorgt voor een verdere toename van eenzaamheid.

Over de relatie met agressie stelt Lemmens het volgende. "Als ouders pogingen ondernemen om het buitensporige gamegedrag te stoppen, kunnen ontwenningsverschijnselen (die voortkomen uit onthouding na langdurig gebruik) leiden tot prikkelbaarheid en agressief gedrag. Dit kan ertoe leiden dat deze jongeren agressief gedrag vertonen in situaties waarin zij niet kunnen spelen, bijvoorbeeld op school of thuis wanneer ouders de speeltijd inperken."