Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

15 december 2012

Onderzoek naar relatie tussen psychische aandoeningen en internetverslaving

Er is een duidelijk verband tussen emotionele intelligentie en mentale aandoeningen met internetverslaving. Dit beweren Hasan Khoshakhlagh en Salar Faramarzi PhD (beiden werkzaam op een universiteit in Iran) in hun artikel ‘The Relationship between emotional Intelligence and Mental Disorders with Internet Addiction in Internet Users University Students’.

De beide onderzoekers hebben gekeken naar studenten van de Universiteit van Iran die obsessief bezig zijn met het gebruik van internet. Hierbij komt o.a. naar voren dat overmatig gebruik van internet kan leiden tot problemen in time management, lichamelijke en psychische stoornissen en conflicten met anderen. Er blijkt ook een significante relatie tussen depressie en internetverslaving.

Onderzoek over factoren die problematisch gamegedrag bepalen


Maria Haagsma van de Universiteit Twente (Instituut IGS) is gepromoveerd op haar proefschrift 'Understanding problematic game behaviour'. Haagsma toetst in het kader van haar proefschrift welke factoren bijdragen aan problematisch gamegedrag. Zij verdedigde haar proefschrift op 23 november.

De focus van de studie van Haagsma ligt op excessief gamegedrag en de negatieve uitkomsten hiervan op het leven van een persoon. De factoren die bijdragen aan problematisch gamegedrag zijn: gamen om stemming te reguleren, het hebben van een voorkeur voor online contact en zelfcontrole. Het proefschrift kunt u hier in zijn geheel terug lezen.

05 november 2012

Game over de voedselcrisis

Uit de nieuwsbrief voor het vak verzorging van Florina Blokland: 'Mooie game voor je leerlingen: On The Ground Reporter Uganda. Hierin ga je als reporter op reis om de oorzaken en gevolgen van de voedselcrisis te onderzoeken. Door de 360-graden foto’s, verhalen van journalisten en de informatie van diverse organisaties krijg je echt een idee van de crisis. Leerzaam en interessant en natuurlijk is
er ook aandacht voor oplossingen. Je kunt de game gratis online spelen of eerst de trailer bekijken.' Belangrijk om te weten: de game is Nederlandstalig.

03 november 2012

Groepsessies voor cliënten met internet- en gameverslaving

Bij Affect2U, een ambulant centrum voor mensen met verslavingsproblemen, wordt gestart met een groep voor mensen met internet- en gameverslaving. Internet- en gameverslaving is een lastige en soms onderschatte verslaving.

Bijna altijd is er bij overmatig gamen, Twitteren, Facebook, surfen op internet enzovoort sprake van onderliggende problemen. De digitale wereld biedt meer controle en veiligheid dan ‘In Real Life’ (IRL). Je vlucht voor depressieve gevoelens, eenzaamheid, negatieve gedachtes, angsten, je bent verslavingsgevoelig voor internet of je ontwijkt een vervelende thuissituatie. 

In maandelijkse bijeenkomsten met lotgenoten wordt stil gestaan bij ieders verslaving en een aantal thema’s die betrekking hebben op internet- en gameverslaving.
Voor deelname aan deze groep of verdere informatie kunt u contact opnemen met Herm Kisjes, e-mail herm@affect2u.nl of telefoon (06) 588 22 561.

Internet addiction disorder in DSM-V?

Onderzoekers vanuit Duitsland (Hilarie Cash, Cosette D. Raea, Ann H. Steel en Alexander Winkler) hebben een artikel 'Internet Addiction: A Brief Summary of Research and Practice' geschreven over de diagnostiek van IAD (Internet Addiction Disorder).

In 2013 wordt de nieuwe editie van DSM (diagnostic systematic manual) verwacht, de DSM-V (vijfde editie) waarin psychiatrische stoornissen in zijn geclassificeerd. Internetverslaving wordt hier nog niet in vermeld als een gedragsverslaving. In het artikel wordt geconstateerd dat internetverslaving wereldwijd  sterk toeneemt terwijl het geen officiële specifieke gedragsverslaving is en er voortdurende onenigheid is over diagnostische criteria. In het artikel wordt aangeven dat er nog verder onderzoek gedaan moet worden naar de onderliggende mechanismes van IAD en of die vergelijkbaar zijn met kenmerken van gedragsverslavingen.

Beter Gamen is van mening dat het standpunt dat IAD een hype is niet langer houdbaar is. Gezien de toename van het gebruik van digitale media en de impact ervan op het leven verwachten we dat meer mensen problematiek zullen ontwikkelen die samenhangt met het gebruik van digitale media, met  verslaving als meest ernstige vorm.

Workshop Gameverslaving op 16 november

Kinderen en jongeren komen tegenwoordig bijna allemaal in aanraking met (computer) games. Recente onderzoeken geven aan dat een kleine minderheid van de jongeren problemen heeft bij gamen. Ze verliezen de balans met andere activiteiten uit het oog, wat kan leiden tot mindere schoolprestaties of veranderend (sociaal) gedrag. Naast de ouders, spelen de school, hulpverleners en opvoedingsondersteuners een belangrijke rol bij preventie en het begeleiden van gamende jongeren. Maar hoe pak je dat aan?

Op vrijdag 16 november verzorgt Beter Gamen een workshop voor begeleiders van jongeren in onderwijs en zorg. Aan het eind van de workshop hebben deelnemers een grotere kennis van en inzicht in de wereld van het gamen, de kenmerken van gameverslaving, mogelijkheden voor preventie en begeleiding bij overmatig gamen. In dialoog bespreken ze hoe je als professionele begeleider een bijdrage kan leveren aan gezond(er) gamegedrag bij jongeren. In de workshop wordt gewerkt met de door Beter Gamen ontwikkelde Toolkit Gezond Gamen. Er is gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het inbrengen van cases uit de eigen praktijk.

De workshop vindt plaats in Eindhoven van 13.30 - 16.30 uur. Kosten bedragen 115 euro inclusief koffie en thee en een exemplaar van het boek 'It's all in the games'. Inschrijven en meer informatie? Klik hier.

10 oktober 2012

Chinees onderzoek over internetverslaving met MRI-scans

Mensen die gediagnosticeerd zijn met een internetverslaving, blijken afwijkingen te hebben in de hersenen. Dit blijkt uit Chinees onderzoek van Fuchun Lin, Yan Zhou, Yasong Du, Lindi Qin, Zhimin Zhao, Jianrong Xu en Hao Lei. Vooral de onderlinge verbindingen tussen hersencellen in verscheidene hersengebieden wijken af.

De Chinese wetenschappers onderzochten mensen die lijden aan internetverslaving met een MRI-scanner en vonden afwijkingen in de witte materie in hersengebieden die met emotie en cognitie te maken hebben. De witte materie wordt gevormd door 'draden' die hersencellen met elkaar verbinden. Cliënten met internetverslaving zouden een verminderde structurele integriteit en organisatie van de witte materie te hebben. Volgens de wetenschappers komt het hersenbeeld dat bij internetverslaafden is gevonden overeen met wat in de hersenen van drugsverslaafden wordt aangetroffen.

03 oktober 2012

Autisme en dwangmatig internetten

In een onderzoek van klinisch en sociaal psychologe Catrin Finkenauer wordt aangetoond dat mensen met autistische eigenschappen kwetsbaarder zijn voor dwangmatig internetgebruik. Ze ondervroeg 195 pasgetrouwde stellen uit acht verschillende gemeenten over hun internetgebruik. Daarnaast stelde zij door middel van een vragenlijst vast in welke mate de 195 vrouwen en 195 mannen beschikten over zogeheten ‘autistische eigenschappen’. Hierbij ontdekte ze een duidelijk verband tussen autistische eigenschappen en dwangmatig internetgebruik. Meer over het onderzoek is terug te vinden in het tijdschrift Psy. Er is ook een publicatie in 'Journal of Autism and Developmental Disorders'.

20 september 2012

Discussie over gamen in Iran

Discussies over de voordelen en nadelen van gamen spelen wereldwijd. Zo stuitten we op een boeiend wetenschappelijk artikel van Mahmood Shahsavari van de Payame Noor University in Teheran, Iran. 

In het artikel worden mogelijke voordelen besproken van gamen zoals betere oog-hand-coördinatie, stimuleren van creativiteit, inzet van games in educatie enzovoort. Ook mogelijke nadelen worden besproken, zoals toename van eenzaamheid, depressieve gevoelens en achterstand in ontwikkeling bij kinderen.

Wat Shahsavari beschrijft vertoont veel overeenkomsten met de discussies die in Nederland spelen.

Gameconferentie 'Fun of funest'

Op donderdag 22 november 2012 vindt in Utrecht een Gameconferentie plaats met diverse sprekers en workshops. Het doel van deze conferentie over gamen is om nieuwe inzichten uit zowel de wetenschap, de industrie als de preventie/behandelpraktijk bij elkaar te brengen. Aan de hand van plenaire sessies, workshops en discussies komen allerlei vragen aan bod. Ook vanuit Beter Gamen zal een bijdrage worden geleverd.

19 september 2012

Themabijeenkomst over gamen/computer en autisme

Op woensdagavond 3 oktober 2012 organiseert het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk i.s.m. Steunpunt Mantelzorg Gennep, Aksent, Zorgverlening de Leijgraaf, PGZ, MEE, Kleur, GGZ en het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met autisme (PDD NOS, Asperger). Ouders, partners, broers/zussen, vrienden, opa’s en oma’s uit het Land van Cuijk en Gennep zijn van harte welkom op deze avond.

Bas Kamer van Kentalis verzorgt een presentatie met informatie over het thema. Daarnaast staat een ervaringsverhaal/interview met een jongvolwassen vrouw met ASS op het programma. Deelnemers kunnen vervolgens in kleine groepjes onder leiding van professionele begeleiders ervaringen en gedachten uitwisselen.

Wie de avond bij wil wonen kan zich vóór 1 oktober 2012 opgeven via telefoonnummer 0485-846739 of mail naar: info@mantelzorglvc.nl. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie: Kleppenburg, Europlein 4, 5441 BK, Oeffelt

30 augustus 2012

Invloed beeldscherm op slaap-waak-ritme

Melatonine is een hormoon dat ons slaap-waakritme regelt. Het lichaam maakt het hormoon aan onder invloed van het verminderen van het daglicht. Zodra het begint te schemeren maakt de stof ons lichaam klaar om in de ruststand te treden.

Wetenschappers van het Lighting Research Center van het Rensselaer Polytechnic Institute vroegen zich af of intensieve blootstelling aan licht van laptopschermen of tablets met backlight het slaap-waakritme beïnvloedt. Een goede vraag, want gebruik van computers en laptops in de avonduren is geen uitzondering en moderne schermen geven steeds meer licht af.

Volgens de onderzoekers heeft twee uur of langer achter een lichtgevend scherm een negatief effect op de melatonine-aanmaak en daarmee op de duur en kwaliteit van de slaap.

In onze boeken schrijven we dat intensief gamen vlak voor het slapen, leidt tot slechter slapen. Dit wordt bevestigd door gamende jongeren en hun ouders. Belangrijke factor daarbij is volgens ons dat het spelen van games leidt tot een hogere alertheid en stijging van het adrenaline-niveau. De invalshoek van verlengde blootstelling aan licht is een interessante, mogelijk extra verklarende factor voor slechte nachtrust na intensief gamen.

De onderzoekers stellen dat het vergroten van de afstand tussen ogen en scherm en het dimmen van het scherm het negatieve effect kan beperken, maar adviseren toch vooral het gebruik van lichtgevende schermen in de uren voordat men wil gaan slapen helemaal te beperken, vooral door jongeren bij wie in de puberteit toch al een verlegging van het slaap-waakritme optreedt.

Overigens, melatonine wordt ook aangemaakt onder invloed van bepaalde voedingsstoffen. Bekend is het glas warme melk voor het slapen gaan. Ook slaapbevorderende medicijnen zijn gebaseerd op het verhogen van de melatonineproductie.

Mediaopvoeding

Sinds een tijdje werk ik samen met Mediaopvoeding voor het beantwoorden van vragen m.b.t. internet- en gameverslaving. Binnen deze website kunnen ouders (opvoedings)vragen over kinderen en media stellen. De vragen worden door deskundigen beantwoord. Binnen dit panel zijn alle relevante disciplines en aandachtsgebieden vertegenwoordigd. naar dit onderwerp wordt gekeken.

Een aantal vragen gaat over gamen. Afgelopen week was er een vraag van een ouder over gamen bij haar autistische zoon. Lees meer...

Antwerp Game Days 2012


Afgelopen zondag 26 augustus 2012 bezocht ik de Antwerp Game Days. Deze zijn mede georganiseerd door Gamebox. Gamebox bevindt zich in jongerencentrum Kavka en is het eerste jongerencentrum van België waar gamen een prominente rol speelt. Met ondersteuning van twintig vrijwilligers kunnen jongeren meerdere keren per week gamen en activiteiten bezoeken die in relatie staan tot gamen.

Afgelopen zondag vonden er finalewedstrijden plaats in de games FiFa en Starcraft II (zie foto). De winnaar van de finale Starcraft II won een reis naar Korea, beschikbaar gesteld door een sponsor.

Op donderdag 8 november 2012 organiseert Gamebox in samenwerking met Beter Gamen een voorlichtingsavond over gezond gamen en gameverslaving.

21 augustus 2012

Games voor resetten van het brein?

Eerder publiceerden we op deze website een bericht over het behandelen van luie ogen met behulp van games. In het julinummer van Nature staat een artikel dat een nadere verklaring voor dit fenomeen geeft: een lui oog ontstaat door problemen met zien in de periode dat ons zicht zich ontwikkeld. Als deze periode is afgelopen, herstelt het zicht niet meer, ook niet als het onderliggende probleem is opgelost. Door het intensief spelen van games zou het brein tijdelijk de specifieke ontwikkelkracht voor zicht kunnen herwinnen.

Tijdens de ontwikkeling doorloopt een kinderbrein verschillende perioden van gevoeligheid. Zo is al jaren bekend dat kinderen gedurende een beperkte periode heel gemakkelijk een andere taal leren, terwijl dat voor volwassenen heel moeilijk is. Het artikel in Nature suggereert dat de momenten waarop gevoelige perioden optreden weliswaar vastliggen, maar dat deze perioden later opnieuw kunnen worden opgeroepen. Naast het gebruik van medicijnen zouden games hiertoe kunnen bijdragen. Onderzoek op dit gebied staat overigens nog in de kinderschoenen. Over bijwerkingen van het manipuleren van het brein in dit kader is nog niets bekend.

04 juli 2012

ADHD aanpakken met een game'HealSeeker' is een serious game in ontwikkeling die kinderen van 8 tot en met 12 jaar met ADHD moet gaan helpen om beter te functioneren. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De Vlaamse regering ondersteunt de ontwikkeling van het spel met een bedrag van bijna 180.000 euro. Eerder subsidieerde de regering al het spel Poverty Is Not A Game.

Het spel wordt ontwikkeld door de Nederlandse game-ontwikkelaar RANJ in samenwerking met zorginstelling Yulius en het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica.

De subsidie is toegekend in het kader van het programma Flanders’ Care, waarin projecten worden ondersteund gericht op innovatieve oplossingen voor de zorg, waarbij deze getest worden in de thuissituatie.

28 juni 2012

Onderzoek sociale angst en depressie bij overmatig gamen

Nathan Sharer, onderzoeker van de Marshall University in Huntington, Verenigde Staten, heeft onderzoek gedaan onder ruim 600 gamers. Het staat uitgebereid beschreven in het artikel 'Examining Social Anxiety and Depression Among Excessive Online Gamers'. Hierbij is gekeken naar een mogelijke relatie tussen overmatig gamen en sociale angst, depressie en andere psychologische factoren.

In het onderzoek werden drie groepen vergeleken: gamers die MMORPG's (Massively Multiplayer Online Role Play Games) spelen, gamers die browser games spelen en gamers die voornamelijk online console games spelen.

In het onderzoek van Sharer wordt geconcludeerd dat de combinatie van sociale angst en depressie belangrijke voorspellers zijn van overmatig gamen bij de MMORPG's en browser gamers. Daarnaast zou depressie een belangrijker voorspeller zijn dan sociale angst.

24 juni 2012

Project: The Power of KinectDe Kinect / Xbox 360 is een bijzondere spelcomputer: je bestuurt de figuurtjes in het spel niet met een toetsenbord, muis of, zoals bij de Wii met een draadloze controller. Je lichaam is het stuur. Door met de Kinect te spelen oefen je - onbewust - je grove motoriek. Daarbij is de uitdaging die grove motoriek tot in detail te beheersen. Kleine bewegingen, zoals een buiging naar links of rechts kunnen het verschil maken tussen winnen of verliezen.

Hans Smeele van De Ruimte, een school voor speciaal onderwijs in Bergen, gaf op vrijdag 22 juni tijdens het Butterfly Festival van Microsoft een presentatie (pdf) over de inzet van de Kinect bij de begeleiding van kinderen met meervoudige beperkingen. De school startte een onderzoeksproject om te kijken wat het effect van spelen met de Kinect kan zijn bij bepaalde hulpvragen, zoals verbeteren van de conditie of het beter kunnen badmintonnen in een rolstoel. Onder begeleiding van aanvankelijk nog sceptische fysiotherapeuten werden spellen gezocht en gespeeld die aansloten bij de betreffende hulpvraag. Soms stonden de jonge spelers daarbij op een wiebelplank om extra te werken aan balans.

De resultaten van het onderzoek zijn erg positief: de kinderen zijn gemotiveerd om te spelen en er blijkt significante vooruitgang te zien op het gebied van de gestelde doelen. Volgens Smeele is vooral het impliciet leren en onbewust oefenen een krachtig element vanhet werken met games. Meer over het project The Power Of Kinect staat op het bijbehorende weblog. Bovenstaande presentatie geeft in 5 minuten een prima kennismaking met het project.

13 juni 2012

Problematische gamers impulsiever dan mensen die weinig gamen

Psychologe Marianne Littel promoveerde vorige week met het het proefschrift ‘Neurofysiologische correlaten van verstoorde cognitieve verwerking in verslaving’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hierbij stond de verhoogde aandacht voor drugs-gerelateerde prikkels bij verslaving centraal, zoals een pakje sigaretten of een glas bier. Daarnaast vond Littel dat problematische gamers impulsiever zijn dan mensen die niet of weinig gamen. Dit blijkt uit een beperkte reactie van het brein op het maken van fouten. Ook hadden deze gamers grotere moeite reacties te onderdrukken wanneer de taak dat wel vereiste. Dit kan verklaren waarom excessieve gamers doorgaan met hun gamegedrag, ondanks het feit dat dit problemen oplevert.

Nieuw clubhuis en kenniscentrum voor gaming in Antwerpen

Gamebox is een nieuw Vlaams initiatief gericht op jongeren om ze games te laten ontdekken en spelen. Het is tevens een kenniscentrum waar jongeren, verontruste ouders en anderen terecht kunnen met vragen over gaming.

Vanuit Beter Gamen geven wij soms trainingen en lezingen in Vlaanderen. Hierbij is onze ervaring dat met name in het Vlaams onderwijs kritischer naar het toepassen van games wordt gekeken dan in Nederland. Een initiatief als Gamebox sluit aan bij de sterke toename van het aantal gamende kinderen en jongeren, ook in België.

Gamebox werkt met vrijwilligers en organiseert binnenkort de Antwerp Game Days.

(Bron: De Morgen)

19 mei 2012

Discussie-avond over gamen en autisme

In Hoogstraten (België) vindt op dinsdag 29 mei op initiatief van het VVA een discussie-avond plaats over gamen en autisme. Er wordt gediscussieerd op basis van een aantal stellingen uit de boeken van Herm Kisjes en Erno Mijland. Wat is de mogelijke impact van gamen op mensen met autisme? Zijn mensen met autisme vatbaarder voor game-verslaving? Geeft gamen hoger risico op sociaal isolement of is het voor sommigen met autisme net de toegang tot sociaal contact? Is gamen geschikt als leermiddel of als ontspanning? Na de inleiding is ruim tijd voorzien voor vragen en uitwisseling van ervaringen en ideeën. Meer informatie en aanmelden via deze link.

17 mei 2012

NK Gaming 2012 in Eindhoven

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni vinden de finalerondes van het Nederlands Kampioenschap Gaming 2012 plaats in het IJssportcentrum Eindhoven. Op basis van een aantal voorrondes (grotendeels online) in de loop van mei worden de beste gamers van Nederland geselecteerd. Zij zullen twee dagen samen strijden voor het eremetaal en kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Zuid Korea in oktober.

Rond het NK Gaming is een breder evenement opgezet dat onderdeel vormt van de Dutch Technology Week. Naast de NK-wedstrijden is op beide dagen in het IJssportcentrum een informatie- en gameplein en is er volop gelegenheid voor gamesporten, onder andere in de E-Fit Zone.

Op vrijdag 8 juni vindt bovendien de finale plaats van een scholencompetitie gamesporten. Tevens is er die dag een symposium over het stimuleren van bewegen door middel van games. Op zaterdag 9 juni wordt een ruil- en verkoopbeurs voor computerspellen gehouden en kunnen bezoekers samen met studenten een game maken. Daarnaast geeft professor Ben Schouten een publiekslezing, vooral gericht op jongeren. Hij is lector serious game design bij Fontys Hogeschool voor ICT en hoogleraar playful interactions aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ook is er een optreden van Glam-R Street Dance.

Het NK Gaming vindt voor de zesde keer plaats en is het meest prestigieuze toernooi voor de Nederlandse E-sporter. Dit keer zijn drie speltitels door het publiek gekozen via Facebook:

  • Starcraft 2
  • Fifa 2012
  • Call of Duty 4, Modern Warfare. 
Als vierde game wordt Tekken 6 gespeeld.

Het gaming evenement in Eindhoven wordt georganiseerd door de E-sportbond, in samenwerking met IJssportcentrum Eindhoven van Gemeente Eindhoven, het bedrijf Embedded Fitness, Fontys Hogeschool voor ICT en de Technische Universiteit Eindhoven, met steun van diverse sponsors en Eindhoven365. Het evenement is onderdeel van de Dutch Technology Week.

15 mei 2012

Nieuw onderzoek over problematisch gamen uit Hongarije

Een groep wetenschappers van de Eötvös Loránd University in Boedapest heeft recent de resultaten gepubliceerd van een onderzoek onder 3415 gamers.

Het onderzoek is vooral bedoeld om een volgende stap te kunnen zetten in het onderzoek naar problematisch gamen. De opbrengst is onder andere een eigen ontwikkelde vragenlijst, de POGQ (Problematic Online Gaming Questionnaire), waarbij gewerkt wordt met zelfrapportage-vragenlijsten.

De auteurs stellen voor om het begrip 'problematisch gamen' te gebruiken in plaats van het begrip 'afhankelijkheid' omdat dat laatste nog steeds niet is opgenomen in DSM-IV, aldus de auteurs in hun onderzoeksrapport. 15,2% van de respondenten wordt in het onderzoek aangeduid als problematisch gamer. 

Voor meer informatie over het onderzoek, klik hier.

07 mei 2012

BenX na de zomer als musical

BenX, de film over een jongen met autisme die games speelt, wordt na de zomer als musical opgevoerd in Vlaanderen. De makers willen met de musical de grenzen van het genre verleggen: 'Ben is een eenzame, licht autistische jongen die op school zwaar gepest wordt. Hij probeert de echte wereld zoveel mogelijk te ontvluchten en kruipt daarbij steeds dieper in zijn droomwereld: een virtuele wereld in een computergame. Wanneer Ben voor de zoveelste keer het slachtoffer wordt van zijn pestende klasgenoten, slaan de stoppen door. Hij wil dood, hij wil een ‘end game’ zoals hij het zelf noemt. Zijn internetvriendin neemt de trein om hem op te zoeken… Het autistische denkpatroon van Ben (het hoofdpersonage), de pesterijen op school en de 'game'-droomwereld waarin Ben vlucht, zullen op briljante wijze voorgeschoteld worden aan de toeschouwers. Door middel van snelwissellend live camerawerk, gigantische projecties en prachtig gecomponeerde muziek die de leefwereld van Ben in beeld brengen, word je volledig meegezogen in het verhaal.'

Meer informatie over de musical vind je op de website, waar ook al tickets te koop zijn.

Onderzoek Universiteit Twente naar gamen en autisme

Henri Kornegoor is student Psychologie aan de Universiteit Twente. Henri doet momenteel onderzoek naar gamegedrag onder jongeren met een autisme spectrum stoornis. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het gamegedrag van de doelgroep.

24 maart 2012

Games en het dilemma van de leerbaarheid

Games bieden op verschillende manieren precies waar jongeren met autisme behoefte aan hebben: structuur, voorspelbaarheid, het gevoel tijdens het spelen de regie te hebben over een stukje virtuele wereld... Moderne games hebben steeds vaker ook een sociale component: zo speel je in online role playing games samen met en tegen anderen. Als jongeren met autisme voornamelijk contact met anderen hebben via games, maken ouders en begeleiders van jongeren met autisme zich vaak zorgen. Ze ervaren een dilemma: aan de ene kant is er de wens dat de jongere zich zodanig ontwikkelt dat hij of zij mee kan doen in de sociale wereld. Lees verder over dit dilemma op Autismeplein...

27 februari 2012

Daling verkoop fysieke software in game-industrie met 12,2%

De NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie waaronder gamen valt) heeft jaarcijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de verkoop van games op fysieke dragers is afgenomen. De totale omzet van deze software daalde met 24 miljoen euro ten opzichte van 2010, naar 260,1 miljoen euro. Volgens het NVPI is de toename van verkoop van games via tablets, smartphones en sociale netwerken daarentegen sterk toegenomen. De prijzen van deze games zijn relatief lager zijn dan die van games voor consoles. Lees hier meer over de jaarcijfers.

Wii-game voor slechtziende, blinde én goedziende kinderen

Voor de Nintendo Wii is een spel ontwikkeld waarin slechtziende, blinde én goedziende kinderen van zeven tot twaalf jaar oud gezamenlijk een game kunnen spelen. 'De Ontdekker en het Mysterie van de Diamanten Scarabee' is een spel dat zich afspeelt in de Egyptische oudheid. In het nieuwsbericht over deze nieuwe game is nog niet bekend welke ervaringen er zijn van kinderen die de game hebben gespeeld.

26 februari 2012

Recensie: ‘Erebos’, Ursula Poznanski (2010)

Er kunnen spannende dingen gebeuren als de wereld van het gamen en de echte wereld door elkaar beginnen te lopen. In de ruim 400 pagina’s tellende jeugdroman ‘Erebos’ wordt dit principe knap gebruikt door de Oostenrijkse auteur Ursula Poznanski.

Hoofdpersoon Nick krijgt in het verhaal een game in handen gedrukt van een klasgenoot. Nick kiest zijn eigen character, waarna het spel hem in een fantasy-wereld van geesten, ridders, elfen en andere wezens brengt. De game is in alle opzichten overweldigend: de beelden, de muziek en geluidseffecten, de opdrachten, de mogelijkheid om met andere spelers te communiceren en de ingebouwde intelligentie. Het spel kent griezelige elementen met bloed, monsterlijke figuren en de dood, maar ook prachtige omgevingen.

Dan krijgt Nick zijn eerste opdrachten om uit te voeren in de echte wereld. Hij verbaast zich over het geheimzinnige karakter ervan, maar weet dat weigeren voor hem het einde van het spel betekent. De lezer volgt Nick op de voet: hoe gaat hij met deze game om, hoe ver gaat hij voor het spel?

‘Erebos’ laat zien wat de aantrekkingskracht van games kan zijn op jongeren. Maar het is ook een roman over onderling vertrouwen, lef, de moeilijke keuzen waar je als schoolgaande jongere voor komt te staan en de schoonheid van een eerste verliefdheid.

Het lezen van ‘Erebos’ is als een quest: als lezer krijg je steeds kleine stukjes van de puzzel aangereikt, waarbij de ontknoping tot het eind toe spannend blijft.

De vertaling uit 2011 is van Esther Ottens.

09 februari 2012

Gamen en gezondheid: een unieke combinatie

Games inzetten in de gezondheidszorg is mogelijk een deel van het antwoord op de vraag naar kostenbesparing en efficiëntie in deze sector. Voor patiënten kan een behandeling bovendien minder belastend worden. In 'It's all in the games' besteden we aandacht aan de verschillende mogelijkheden en invalshoeken. De Utrecht School of the Arts maakte recentelijk een mooie videofilm over het thema.


GAME PLAY: Games for Health [feature, 2011] from Utrecht School of the Arts on Vimeo.

Onderzoek naar relatie ADHD en gamen

Er is geen aantoonbare relatie tussen problematisch gamen en ADHD. Dat concludeert onderzoeker dr. Avinash De Sousa in een publicatie in de Indian Journal of Private Psychiatry naar aanleiding van een kwantitatief onderzoek over dit onderwerp.

In het onderzoek zijn 348 jongeren met ADHD en een gemiddelde leeftijd van 14,3 jaar onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er wel een negatieve invloed is bij relaties, sociale activiteiten, gedachten en slaap.

Vanuit Beter Gamen vinden we het belangrijk om bij gameverslaving te kijken naar mogelijke onderliggende problemen zoals bijvoorbeeld psychosociale problemen, depressies of autisme. Onderzoek hiernaar is nog beperkt beschikbaar.

26 januari 2012

Videoverslag Mediawijsheidlessen in Zeeland

Tijdens de Week van de Mediawijsheid in 2011 was Beter Gamen te gast in Zeeland voor een reeks lezingen, ouderavonden, sessies en lessen. Saskia den Otter van Bibliotheek Oosterschelde maakte een verslag en een videofilmpje van twee lessen op basisscholen.