Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

28 januari 2011

NOT 2011

Op vrijdag 28 januari verzorgde Erno tijdens de NOT in Utrecht een lezing over gamen als 'serious' leermiddel. Voor de deelnemers:
- een handout van de presentatie;
- ons overzicht van educatieve games
- het analyseformulier 'Games voor educatief gebruik' (bètaversie, gratis te downloaden Word-bestand)*.

* Op vrijdag 4 februari van 14.00 tot 17.00 uur verzorgt Erno in samenwerking met Schoolnet Brabant een workshop over gamen in het onderwijs. Een van de onderdelen is het werken met dit formulier. Plaats: Willem II-College, Tilburg. Deelname is gratis! Inschrijven is nog mogelijk.

26 januari 2011

Gamen in nieuwe leergang SlimmerkundeMeer leren in minder tijd, betere cijfers en meer tijd voor leuke dingen... dat is de belofte die de nieuwe leergang Slimmerkunde doet aan scholieren. De leergang, een uitgave van Malmberg, werd deze week gepresenteerd op de onderwijsbeurs NOT.

Jongeren gebruiken media intensief voor entertainment en communicatie. Slimmerkunde laat leerlingen kennismaken met internet en nieuwe technologie als middel voor 'serious' doeleinden, zoals plannen, presenteren en beter begrijpen van lesstof.

In het werkboek staat ook een hoofdstuk over gamen. De opdrachten laten leerlingen onder andere nadenken over de vraag wat ze eigenlijk al leren van de games die ze spelen en laat ze kennismaken met 'serious' games. Ook gaat het hoofdstuk kort in op gezond gamen.

Tip: tot 1 maart 2011 kun je Slimmerkunde gratis downloaden. De gedrukte versie kost € 7,95 per boekje.

Onderzoek ‘Gamen onder Controle’

Maria Haagsma doet momenteel promotieonderzoek naar (problematisch) gamegedrag onder jongeren bij de Universiteit Twente (IBR Research Institute of Social Sciences and Technology)

Het doel van het project is om meer inzicht te krijgen in (problematisch) gamegedrag onder jongeren. Door te onderzoeken welke factoren bijdragen aan deze problematiek en wat de gevolgen hiervan zijn, kunnen we een beeld vormen van welke groep jongeren risico loopt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar psychosociaal welzijn, sociale cognities en de rol van de ouders. Er lopen een aantal onderzoeken binnen dit project, waaronder een cohort onderzoek onder jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. In dit onderzoek vindt tweemaal een meting plaats in een jaar tijd. Deze populatie wordt via scholen geworven.

De Universiteit Twente heeft in samenwerking met Brijder Verslavingszorg een online preventieprogramma ontwikkeld, genaamd ‘Gamen onder Controle’. Dit programma is gericht op jongeren tussen de 16 en 20 jaar die videogames spelen en meer inzicht willen verkrijgen in hun eigen gamegedrag. Doelen van de training zijn; inzicht krijgen in eigen (excessief) gamegedrag; een grotere zelfcontrole ontwikkelen ten aanzien van gamegedrag; en een verlaging van het risico op psychosociale problemen als gevolg van excessief gamegedrag. Dit programma bestaat uit een training van ongeveer 4 weken die de jongeren thuis via het internet volgen. Deelnemers krijgen online begeleiding van een coach. De training kan zowel ingezet worden als geïndiceerde preventie en als vroege interventie. In het voorjaar van 2011 worden de effecten van de pilotversie van het programma geëvalueerd in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

Voor dit onderzoek zoekt Haagsma nog deelnemers. Als je geïnteresseerd bent in deelname, of iemand kent die mee zou willen doen kan je meer informatie opvragen door een email te sturen naar: m.c.haagsma@utwente.nl

13 januari 2011

Nieuwe website beantwoordt vragen over opvoeden en media

Mediaopvoeding.nl is een nieuwe website waarop deskundigen vragen van ouders beantwoorden over opvoeding in relatie tot mediagebruik door jongeren. De vragen zijn ingedeeld in een aantal rubrieken, zoals geweld, seks, pesten en privacy. Er kan ook op leeftijdscategorie gezocht worden. De site is een initiatief van de stichting Mijn Kind Online, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Ouders Online, en is financieel mogelijk gemaakt door Mediawijzer.net, het mediawijsheid-expertisecentrum van de overheid om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken.

Op de website zijn ook verschillende vragen en antwoorden te vinden over gamegedrag door jongeren, zoals:
- Hoe overtuig ik mijn zoon dat hij geen World of Warcraft mag spelen?
- Hoe zorg ik dat mijn kind minder gaat gamen?

12 januari 2011

Campagne 'Wees wijs met games'PEGI, de Kijkwijzer voor games, lanceert deze maand een voorlichtingscampagne over veilig gamen onder de titel ’Wees wijs met games’. De campagne bestaat uit een vijftal korte filmpjes die in winkelketens vertoond worden en online te zien zijn. Ouders en kopers worden in de campagne gewezen op de leeftijdsadviezen van PEGI. Dat meldt de Telegraaf.

Grensoverschrijdend gedrag van pubersDe puberteit is een moeilijke en heftige leeftijd die men kan beschrijven als een periode van grote innerlijke onrust en een fase van ingrijpende veranderingen in lichaamsfuncties en gedrag. In het onlangs verschenen boek 'Grensoverschrijdend gedrag van pubers' gaan diverse auteurs in op de ontwikkeling en mogelijke problemen in de levensfase van de puber. Na een algemene inleiding komen onderwerpen aan bod als jongeren en seks, seksualiteit tegen de multiculturele achtergrond, verslaving, comorbiditeit, overgewicht en de rol van internet.

In hun bijdrage aan de bundel gaan Herm Kisjes en Erno Mijland in op grensoverschrijdend gamegedrag bij jongeren.

11 januari 2011

Peter Nikken benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding

Peter Nikken

Prof. dr. Peter Nikken is per 1 januari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld om de kennis over de rol van ouders bij het mediagebruik van hun kinderen te vergroten.

De leerstoel is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), het Pan-European Game Information systeem (PEGI) en de Stichting Mijn Kind Online. Met de leerstoel, die uniek is in Europa, willen deze organisaties het belang van mediaopvoeding onder de aandacht brengen.

Peter Nikken is psycholoog en als specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Hij promoveerde op een proefschrift over de kwaliteitseisen voor kindertelevisieprogramma’s en schreef populaire en wetenschappelijke publicaties over de Kijkwijzer, mediaopvoeding, seksualisering, videogames, Sesamstraat en reclame.

Peter Nikken is één van de experts die in 'It's all in the games' aan het woord komt.

(bron: Mediawijzer.net, foto: Erno Mijland)

Educatieve games op de NOT

Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), van 25 tot en met 29 januari in de Jaarbeurs in Utrecht, zal veel aandacht besteed worden aan gamen in het onderwijs. Er worden educatieve games voor op de computer gepresenteerd, maar ook interactieve speeltoestellen. Daarnaast zijn er lezingen over het onderwerp tijdens de NOT Academie.

De organisatie van de NOT heeft een onderzoek gehouden onder 542 leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs. Deze doelgroep verwacht dat gaming binnen tien jaar een vast onderdeel is van het leertraject.

Lees hier verder...

(Erno Mijland van Beter Gamen zal een lezing verzorgen en op twee dagen tijdens de NOT aanwezig zijn.)