Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

28 december 2009

Trainingen voor professionals in 2010 in Utrecht en Den Bosch

Recente onderzoeken geven aan dat een kleine minderheid van de jongeren problemen heeft bij gamen. Ze verliezen de balans met andere activiteiten uit het oog, wat kan leiden tot mindere schoolprestaties of veranderend (sociaal) gedrag. Naast ouders, speelt de school een belangrijke rol bij preventie en het begeleiden van gamende jongeren. Als de problemen ernstiger van aard worden, krijgen ook hulpverleners te maken met deze doelgroep. Herm Kisjes en Erno Mijland, auteurs van 'It's all in the games' verzorgen in 2010 op meerdere dagen twee trainingen: een voor professionals in het onderwijs en een voor hulpverleners bij GGZ-instellingen, jeugdzorg, Centra Jeugd en Gezin, opvoedingsadviesbureau en andere professionals die jongeren begeleiden. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

18 december 2009

Grenzen stellen bij gamende jongeren is moeilijk

"Ga met jongeren in gesprek over onderwerpen als gaming en internetten." Dat zegt minister Rouvoet in een reactie op de uitkomst van een onderzoek, dat bureau Marketresponse uitvoerde in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Het onderzoek gaat in op de vraag hoe ouders omgaan met grenzen stellen, handhaven en controleren in de opvoeding van pubers.

Gaming is een van de thema's in het onderzoek onder 970 ouders. 24% van de respondenten uit het onderzoek geeft aan onvoldoende of geen kennis te hebben van het gamen. Dat maakt het opvoeden moeilijk. 13% zegt dan ook het lastig te vinden om consequent te zijn en om te controleren of zoon of dochter zich aan de afspraken over gamegedrag houdt. De onderzoekers hebben een samenhang gevonden tussen enerzijds kennis van het onderwerp en anderzijds het belang van grenzen stellen. Voor gaming geldt dat de onbekendheid relatief groot is; tegelijkertijd hechten ouders relatief weinig belang aan grenzen stellen rond gamegedrag. Ouders die veel weten over alcoholgebruik of roken vinden het gemakkelijker hier grenzen bij te stellen.

In een reactie nuanceert Justine Pardoen van Stichting Mijn Kind Online en Ouders Online de uitkomsten van het onderzoek: "Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Met drugs, alcohol en roken is de boodschap duidelijk en simpel: ‘niet doen’, en je kunt dat goed uitleggen ook. Met seks is dat al moeilijker: ‘niet doen’ is maar een deel van het verhaal. En met gamen en internetten ligt dat helemaal anders. Dat is immers grotendeels ‘spel’ en ‘communiceren’."

Lees de samenvatting van het onderzoek (pdf).

Zelfrapportages digitaal beschikbaar

In 'It's all in the games' zijn twee zelfrapportages opgenomen. Beide vragenlijsten worden door zowel de gamende jongere als door de begeleider beantwoord. Ze kennen een score toe aan een aantal stellingen. Bij de lijst ‘Problemen bij gamen’ vullen ze de score in die zij vinden passen bij de gamer. De gamende jongere geeft bijvoorbeeld aan of hij zelf vindt dat zijn gamegedrag in de afgelopen periode is veranderd. De begeleider geeft aan of hij vindt dat het gamegedrag van de jongere is veranderd. Door samen te kijken naar waar scores overeenkomen en waar ze juist afwijken heb je de basis voor een goed gesprek. Bij de lijst ‘Begeleiden bij gamen’ gaat het vooral om de manier van begeleiden. Werkt die voor beide partijen?

De vragenlijsten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen. Je kunt er geen gevalideerde diagnose mee doen. Wel geven de scores indicaties voor hoe de jongere omgaat met het gamen. Deze indicaties zijn kort beschreven.

Vanaf nu bieden we beide vragenlijsten als printervriendelijk pdf-bestand aan op onze website. Klik op bovenstaande links om ze als pdf te downloaden.

We bieden voor belangstellenden een workshop aan, waarin deelnemers aan de hand van actuele casuïstieken (situatiebeschrijvingen) getraind worden in het werken met de vragenlijsten en het in gesprek gaan met gamende jongeren.

16 december 2009

Kamerlid Bouwmeester stelt kamervragen over gameverslaving

PvdA-Tweede Kamer-lid Lea Bouwmeester heeft vorige week kamervragen ingediend over gameverslaving naar aanleiding van een artikel in nrc.next van 1 december. Bouwmeester schrijft op haar weblog: "Gamen kan leuk zijn, maar het moet ook leuk blijven. Als het je leven gaat beheersen dan is er geen sprake meer van lol. Vooral kwetsbare mensen moeten beschermd worden tegen de negatieve gevolgen van gamen, in dit geval gameverslaving. Daarom vraag ik de minister in beeld te brengen om wat voor mensen het gaat en hoe hij deze mensen weerbaar kan maken tegen verslaving en als dat niet kan hoe hij hen in behandelingsperspectief kan helpen."

15 december 2009

Documentaire over jongeren en gamen

Veel ouders begrijpen maar weinig van de wereld van het gamen. Ze maken zich zorgen over de invloed van games op hun kinderen, soms terecht, soms onnodig. Andere ouders laten hun kinderen hun gang maar gaan, ook als gamen steeds meer ten koste gaat van andere dagelijkse activiteiten. Hoe moet je als ouder omgaan met het gamegedrag van je kind? Jonge gamers kunnen daar zelf heel zinvolle dingen over zeggen.

In 2010 gaan Erno Mijland en Herm Kisjes daarom samen met documentairemaker Phocas Kroon een korte documentaire maken over jongeren en gamen. De film wordt gemaakt op basis van interviews met jonge gamers, die vertellen hoe zij vinden dat ouders jongeren kunnen begeleiden bij het gamen. Voor deze documentaire zoeken we jonge, maar ervaren en enthousiaste gamers die het leuk vinden om hieraan mee te werken. Heb je belangstelling? Stuur dan je contactgegevens per mail naar ernomijland@gmail.com of herm.kisjes@chello.nl. Uiteraard worden je gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.

14 december 2009

Serious games in het onderwijs

Albert-Jan Pomper van game-ontwikkelaar Ra.nj heeft op Surfspace een interessant artikel gepubliceerd over de rol van serious games in het onderwijs: "Serious games zijn niet nieuw, maar anders en in sommige aspecten beter dan traditionele leermiddelen. Ze geven leerlingen een krachtige ervaring van het lesonderwerp. Een game vervangt de docent niet, maar doet wel beroep op andere vaardigheden. Goede begeleiding aan de docent en duidelijke uitleg over de inzet van games bieden daarbij soelaas." Klik hier om het hele artikel te lezen.