Erno Mijland en Herm Kisjes schrijven en spreken over de mogelijkheden van games in onderwijs, zorg/hulpverlening en opvoeding en gezond omgaan met gamen.

05 november 2012

Game over de voedselcrisis

Uit de nieuwsbrief voor het vak verzorging van Florina Blokland: 'Mooie game voor je leerlingen: On The Ground Reporter Uganda. Hierin ga je als reporter op reis om de oorzaken en gevolgen van de voedselcrisis te onderzoeken. Door de 360-graden foto’s, verhalen van journalisten en de informatie van diverse organisaties krijg je echt een idee van de crisis. Leerzaam en interessant en natuurlijk is
er ook aandacht voor oplossingen. Je kunt de game gratis online spelen of eerst de trailer bekijken.' Belangrijk om te weten: de game is Nederlandstalig.

03 november 2012

Groepsessies voor cliënten met internet- en gameverslaving

Bij Affect2U, een ambulant centrum voor mensen met verslavingsproblemen, wordt gestart met een groep voor mensen met internet- en gameverslaving. Internet- en gameverslaving is een lastige en soms onderschatte verslaving.

Bijna altijd is er bij overmatig gamen, Twitteren, Facebook, surfen op internet enzovoort sprake van onderliggende problemen. De digitale wereld biedt meer controle en veiligheid dan ‘In Real Life’ (IRL). Je vlucht voor depressieve gevoelens, eenzaamheid, negatieve gedachtes, angsten, je bent verslavingsgevoelig voor internet of je ontwijkt een vervelende thuissituatie. 

In maandelijkse bijeenkomsten met lotgenoten wordt stil gestaan bij ieders verslaving en een aantal thema’s die betrekking hebben op internet- en gameverslaving.
Voor deelname aan deze groep of verdere informatie kunt u contact opnemen met Herm Kisjes, e-mail herm@affect2u.nl of telefoon (06) 588 22 561.

Internet addiction disorder in DSM-V?

Onderzoekers vanuit Duitsland (Hilarie Cash, Cosette D. Raea, Ann H. Steel en Alexander Winkler) hebben een artikel 'Internet Addiction: A Brief Summary of Research and Practice' geschreven over de diagnostiek van IAD (Internet Addiction Disorder).

In 2013 wordt de nieuwe editie van DSM (diagnostic systematic manual) verwacht, de DSM-V (vijfde editie) waarin psychiatrische stoornissen in zijn geclassificeerd. Internetverslaving wordt hier nog niet in vermeld als een gedragsverslaving. In het artikel wordt geconstateerd dat internetverslaving wereldwijd  sterk toeneemt terwijl het geen officiële specifieke gedragsverslaving is en er voortdurende onenigheid is over diagnostische criteria. In het artikel wordt aangeven dat er nog verder onderzoek gedaan moet worden naar de onderliggende mechanismes van IAD en of die vergelijkbaar zijn met kenmerken van gedragsverslavingen.

Beter Gamen is van mening dat het standpunt dat IAD een hype is niet langer houdbaar is. Gezien de toename van het gebruik van digitale media en de impact ervan op het leven verwachten we dat meer mensen problematiek zullen ontwikkelen die samenhangt met het gebruik van digitale media, met  verslaving als meest ernstige vorm.

Workshop Gameverslaving op 16 november

Kinderen en jongeren komen tegenwoordig bijna allemaal in aanraking met (computer) games. Recente onderzoeken geven aan dat een kleine minderheid van de jongeren problemen heeft bij gamen. Ze verliezen de balans met andere activiteiten uit het oog, wat kan leiden tot mindere schoolprestaties of veranderend (sociaal) gedrag. Naast de ouders, spelen de school, hulpverleners en opvoedingsondersteuners een belangrijke rol bij preventie en het begeleiden van gamende jongeren. Maar hoe pak je dat aan?

Op vrijdag 16 november verzorgt Beter Gamen een workshop voor begeleiders van jongeren in onderwijs en zorg. Aan het eind van de workshop hebben deelnemers een grotere kennis van en inzicht in de wereld van het gamen, de kenmerken van gameverslaving, mogelijkheden voor preventie en begeleiding bij overmatig gamen. In dialoog bespreken ze hoe je als professionele begeleider een bijdrage kan leveren aan gezond(er) gamegedrag bij jongeren. In de workshop wordt gewerkt met de door Beter Gamen ontwikkelde Toolkit Gezond Gamen. Er is gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het inbrengen van cases uit de eigen praktijk.

De workshop vindt plaats in Eindhoven van 13.30 - 16.30 uur. Kosten bedragen 115 euro inclusief koffie en thee en een exemplaar van het boek 'It's all in the games'. Inschrijven en meer informatie? Klik hier.